Slide background

Systemy bilingowe

Logo WebReporter 96x96Moduł WebReporter przeznaczony jest do generowania raportów z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Dane pobierane są bezpośrednio z bazy systemu Kobi. WebReporter umożliwia autoryzację użytkownika przez podanie loginu i hasła lub automatycznie z wykorzystaniem bazy LDAP (logowanie domenowe). Zarządzanie uprawnieniami realizowane jest z poziomu przeglądarki.

Funkcjonalność:

Możliwe jest nadanie użytkownikowi uprawnień do kilku różnych poziomów z podpoziomami, bez podpoziomów lub do wybranych linii – posiada zatem możliwość ograniczenia praw dostępu do generowania raportów dla odpowiednich poziomów struktury organizacyjnej firmy.
Dostęp do danych może odbywać się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https, logowanie może być zintegrowane z Active Directory.
Wszystkie wymienione raporty można wykonać dla linii wewnętrznych oraz kodów projektu. Struktury utworzone w programie bilingowym są automatycznie prezentowane w aplikacji raportującej.
Do wszystkich raportów można użyć szerokiego zestawu filtrów, które pozwalają dokonać wielokrotnego wyboru. Dzięki temu możliwe jest skonfigurowanie raportu zgodnie z wymaganiami użytkownika. Możliwy jest wybór kilku dowolnych poziomów czy linii znajdujących się w różnych gałęziach struktury organizacyjnej. Wszystkie raporty można zapisać do plików Excela, co umożliwia ich ewentualne dalsze przetwarzanie.

Przykładowe raporty:

 • sumaryczny dla struktury linii wewnętrznych - w wyniku wykonania raportu otrzymujemy sumy dla podpoziomów i linii znajdujących się w poziomie dla którego generowany jest raport;
 • sumaryczny dla linii bez uwzględniania poziomów struktury organizacyjnej - pozwala wykonać raport dla wszystkich linii 

  znajdujących się w poziomie organizacyjnym oraz wszystkich podpoziomach;
 • szczegółowy raport dla poziomu - wynikiem raportu jest zestaw połączeń zrealizowanych przez wszystkie linie przypisane do 

  wskazanego poziomu oraz jego podpoziomów;
 • szczegółowy raport dla linii - pozwala wygenerować zestaw połączeń dla określonych linii wewnętrznych;

 • połączenia najdroższe - wyświetla 50 najdroższych połączeń;

 • połączenia najdłuższe - wyświetla 50 najdłuższych połączeń;

 • najczęściej wybierane numery - wyświetla 50 najczęściej wybieranych numerów;

 • najwyższe kwoty dla linii wewnętrznych - wyświetla 50 najwyższych sumarycznych kwot dla linii;

 Przykładowe zrzuty ekranów: