ZALETY TECHNICZNE

///ZALETY TECHNICZNE

Innowacyjne podejście do taryfikacji oraz nowoczesna architektura pozwoliła nam przygotować nowoczesny i bezpieczny system bilingowy.


Najważniejszymi zaletami naszego systemu są:
 • możliwość zdefiniowania wielu struktur organizacyjnych tego samego typu. Istnieje możliwość zbudowania np. struktury grupującej linie wg ich położenia geograficznego oraz podziału przedsiębiorstwa na departamenty, działy itp. lub podziału na centra kosztów. Każdy z użytkowników może wykonywać raporty w oparciu o wybraną indywidualnie strukturę,
 • wybór instalatora w wybranej wersji językowej (polska, angielska) oraz architektura systemu pozwalająca szybko przygotować kolejne wersje językowe,
 • możliwość rozdzielenia kosztów usług telekomunikacyjnych na poszczególne centra kosztowe dzięki wielu strukturom organizacyjnym tego samego typu,
 • architektura klient-serwer, praca systemu bilingowego jako usługa systemowa Microsoft Windows i przetwarzanie danych (parsowanie danych źródłowych, taryfikacja, raportowanie) w czasie rzeczywistym,
 • proces parsowania rekordów (analiza i wczytanie danych źródłowych z centrali) używa wyrażeń regularnych, dzięki czemu jest on uniwersalny co pozwala dopasować go do wymagań Klienta bez konieczności prowadzenia dodatkowych prac programistycznych,
 • innowacyjne podejście do definicji taryf pozwala zdefiniować każdy możliwy plan taryfikacyjny, w odróżnieniu od innych systemów bilingowych możliwe jest np. ustawienie taryfy degresywnej (malejącej w miarę wydłużania połączenia) ze zmiennym kosztem jednostki taryfikacyjnej oraz sposobem naliczania tych jednostek. Proces taryfikacji pozwala uwzględniać rabaty zarówno stałe, jak i rabaty których wielkość uzależniona jest od sumy określonych połączeń,
 • możliwość uwzględniania darmowych minut, rabatów, sekundowego impulsowania czy np. ustawienia taryfy malejącej,
 • zwiększenie wydajności administrowania i wspierania systemu bilingowego dzięki możliwości importu/eksportu definicji parserów (central), diagramów (taryf operatorów) i raportów
 • uniwersalność raportów, czyli możliwość utworzenia praktycznie każdego typu raportu dzięki tworzeniu definicji raportu w sposób dynamiczny,
 • identyfikacja numerów specjalnych umożliwia zarówno obsługę połączeń prywatnych i służbowych, jak też przypisanie dowolnego typu połączenia na podstawie numeru wybranego,
 • nieograniczona ilość źródeł danych (ilość central w systemie nie jest licencjonowana),
 • nieograniczona ilość taryf operatorów wraz zachowaniem historii ich zmian,
 • możliwość dołączania funkcji dodatkowych (istniejących lub utworzonych na indywidualne życzenie Klienta) dzięki mechanizmowi importu funkcji dodatkowych bez konieczności zmiany wersji (uprade’u) systemu bilingowego
 • obsługa wszystkich typów połączeń (wewnętrzne, wychodzące, przychodzące, tranzytowe, transferowe, konferencyjne, VoIP), dodatkowe typy połączeń można tworzyć bezpośrednio w systemie,
 • unikalny sposób kolekcji, mediacji i standaryzacji danych wejściowych pozwala pobierać je z wielu różnych źródeł w formatach TXT i CSV, tabel bazy danych Microsoft SQL Server czy Access oraz bazy wewnętrznej Cisco CallManager,
 • możliwość wykonania raportów do plików TXT, CSV lub do Excela bez lub z użyciem szablonów (dane w Excelu mogą być prezentowane jako wartości lub jako wykres), do pracy nie jest wymagana instalacja Microsoft Excel,
 • możliwość definiowania kosztu sprzedaży połączenia co umożliwia zróżnicowanie kosztu dla odbiorców i dostawców w celu wygenerowania przychodu firmy,
 • otwarta architektura systemu pozwalająca rozszerzać funkcjonalność o dodatkowe moduły oraz integrację systemu z aplikacjami typu ERP czy CRM,
 • zintegrowany moduł raportujący pozwalający automatyzować proces raportowania, zapis do plików, czy też wysłanie przez e-mail,
 • duża wydajność systemu, czyli szybkie przetwarzanie dużych ilości danych,
 • systemy wykonane są przy użyciu najnowszej technologii Microsoft .NET Framework oraz Microsoft ASP.NET wykorzystując serwer IIS, zapewniające bardzo wysoką wydajność oraz stabilność działania,
 • współpraca z systemem baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008 oraz systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 oraz najnowszym Windows 7,