Łukasz Duraj

/Łukasz Duraj

Łukasz Duraj

Wice Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju Produktów