KOBI HOTEL

///KOBI HOTEL

Aplikacja KobiHotel jest rozszerzeniem funkcjonalności systemu bilingowego w zakresie umożliwienia użytkownikom dostępu do danych zarejestrowanych w systemie przez identyfikację nadanych uprawnień i wyświetlanie jedynie tych informacji do których użytkownik uzyskał uprawnienia.

KobiHotel pozwala monitorować on-line połączenia zrealizowane przez centralę telefoniczną i wyświetlać je na ekranie operatora.
Jest to szczególnie ważne wszędzie tam gdzie konieczny jest podgląd w czasie rzeczywistym np. hotelach, pensjonatach oraz wszelkich stanowiskach monitoringu.

Uprawnienia

Aplikacja może być uruchamiana w kontekście użytkownika zalogowanego w systemie (logowanie zintegrowane Windows) oraz przez podanie loginu i hasła dla użytkownika MSSQL.
Użytkownik posiada przypisany poziom uprawnień widoczności struktury, który ogranicza zakres widocznych linii i połączeń, pozostałe są ukryte.

Funkcjonalność
  • Prezentacja wszystkich zrealizowanych połączeń w czasie rzeczywistym.
  • Możliwość ustawienia indywidualnego zakresu prezentowanych informacji – w szczególności dotyczy to zakresu linii. Możliwe jest takie ustawienie uprawnień, aby operator miał dostęp jedynie do części linii, którymi może zarządzać.
  • Alarmowanie w przypadku przekroczenia zadeklarowanych limitów dziennych – po przekroczeniu limitu wyświetlany jest
    specjalny alert.
Blokowanie linii

Integracja z systemem telekomunikacyjnym umożliwia sterowanie aktywacją linii w momencie zameldowania gościa oraz blokowaniem linii po jego wymeldowaniu.

Przykładowe zrzuty ekranów: