ZALETY BILINGU

//ZALETY BILINGU

Żaden inny system taryfikacyjny nie może się równać z Kobi w zakresie…

  • czasu wdrożenia – dzięki mechanizmom importu i synchronizacji danych oraz specjalnie przygotowanemu interfejsowi osiągnęliśmy wyjątkowo krótki czas wdrożenia systemu, co przekłada się na zmniejszenie kosztów samego wdrożenia oraz późniejszego utrzymania;
  • możliwości integracji – wbudowane mechanizmy importu danych z Active Directory, plików, baz danych SQL oraz LDAP, jak też możliwości eksportu danych oraz interakcji z użytkownikiem pozwalają łatwo integrować taryfikację z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji;
  • elastyczności i uniwersalności – dzięki zastosowaniu koncepcji „konfigurowalnych definicji” oraz graficznych diagramów taryfikacyjnych osiągnęliśmy niedostępny w konkurencyjnych systemach poziom uniwersalności i elastyczności konfiguracji, co przekłada się na łatwość dopasowania do specyficznych potrzeb każdego użytkownika;
  • funkcjonalności – która pozwala zrealizować dowolne zadania związane z przetwarzaniem, taryfikacją i raportowaniem danych o połączeniach telefonicznych, zarówno telefonii stacjonarnej jak i mobilnej;
  • analizy ruchu telefonicznego – w systemie zaimplementowane są funkcjonalności pozwalające porównywać szczegółowo bilingi operatorów, automatycznie rozliczać faktury wraz ze wszystkimi kosztami, analizować zajętość łączy oraz obliczać MOS dla połączeń VoIP;