SZKOLENIA

//SZKOLENIA

Szkolenia pozwalają w pełni wykorzystać możliwości systemu.

System specjalistycznych szkoleń jest przygotowany w taki sposób, aby spełnić oczekiwania wszystkich użytkowników.

Przygotowaliśmy więc trzy różne poziomy szkolenia:
  • Użytkownika – w ramach szkolenia dostarczana jest wiedza niezbędna do pełnego wykorzystania systemu bilingowego w zakresie przygotowania, generowania oraz analizy raportów. Czas trwania 1 dzień (ok. 6 godz.).
  • Administratora – szkolenie obejmuje swoim zakresem materiał szkolenia Użytkownika oraz wzbogacone jest o wiedzę dotyczącą konfiguracji systemu ze szczególnym naciskiem na zarządzanie strukturami organizacyjnymi, modyfikacją taryfikacji, tworzeniem raportów oraz obsługą funkcji dodatkowych. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiadują się jak zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz tworzeniem i przechowywaniem kopii bezpieczeństwa. Czas trwania 2 dni (ok. 14 godz.).
  • Instalatora – zakres materiału obejmuje szkolenia Użytkownika i Administratora, ponadto wzbogacony jest o wiedzę z zakresu instalacji systemu, konfiguracji poszczególnych elementów. Słuchacze poznają metodykę tworzenia diagramów oraz raportów. Dodatkowo szczegółowo omawiane są sposoby analizy logów systemu.