Zarząd

/Zarząd

Dariusz Bondyra / President - Sales nad Marketing Director

Tomasz Andrzejczak / Vice President - Technical Director

Łukasz Duraj / Vice President - Development Director