Zarząd

/Zarząd

Dariusz Bondyra / Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Tomasz Andrzejczak / Wice Prezes - Dyr. Techniczny

Łukasz Duraj / Wice Prezes - Dyr. ds. Rozwoju Produktów