płk. Mirosław Depko

/płk. Mirosław Depko

Wszystkie prace podczas wdrażania systemu zrealizowane zostały terminowo, z zachowaniem należytej staranności.

Pracownicy firmy niezwłocznie reagują na zgłoszenia gwarancyjne i modyfikują system według sugerowanych potrzeb, wykazując się dużym doświadczeniem w obszarze systemów bilingowych.

płk. Mirosław Depko

BIURO OCHRONY RZĄDU