Dyr. Magdalena Plichta

/Dyr. Magdalena Plichta

Nie mam najmniejszych zastrzeżeń zarówno do strony merytorycznej jak i w powierzone zadania. Możemy liczyć na profesjonalizm zarówno w trakcie wykonywania standardowych działań serwisowych jak i w nagłych przypadkach wymagających szybkiej reakcji.

Dyr. Magdalena Plichta

NETIA S.A.