Dyr. Jarosław Petrus

/Dyr. Jarosław Petrus

Wdrożony System Taryfikacyjny Kobi używany jest w Metrze Warszawskim sp. z o.o. m.in. do rozliczenia faktur za usługi telekomunikacyjne oraz do analizy poprawności naliczanych opłat przez operatora świadczącego nam usługi głosowe. System pracuje stabilnie i niezawodnie, posiada szerokie możliwości funkcjonalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Dyr. Jarosław Petrus

METRO WARSZAWSKIE