Dyr. Michał Markiewicz

/Dyr. Michał Markiewicz

Z pełną odpowiedzialnością możemy potwierdzić, iż rzetelność, fachowość oraz terminowość firmy Centinet sp. z o.o. może stanowić przykład odpowiedzialnego i godnego zaufania partnera handlowego.

Dyr. Michał Markiewicz

SĄD APELACYJNY W ŁODZI