KORZYŚCI STOSOWANIA BILINGU

//KORZYŚCI STOSOWANIA BILINGU

Nowoczesne dobrze zarządzane przedsiębiorstwo nie może zaniechać rozliczania kosztów telekomunikacyjnych.

Mimo rosnącej konkurencji między operatorami telekomunikacyjnymi oraz malejących cenach połączeń, koszty związane z ruchem telefonicznym są znaczące dla przedsiębiorstwa, sprawia to, iż odpowiednie ich księgowanie i kontrola stają się koniecznością. Do realizacji tych zadań służą dedykowane systemy informatyczne.

Korzyści stosowania bilingu:
  • lokalizacja miejsc, które generują największe koszty połączeń;
  • ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa m.in poprzez raportowanie połączeń prywatnych;
  • wykrywanie nadużyć operatorów telekomunikacyjnych;
  • analiza rzeczywistego sposobu wykorzystania telefonów pracowników;
  • możliwość rozliczania faktur od operatorów telekomunikacyjnych;
  • możliwość wprowadzenia limitów;
  • analiza natężenia ruchu telekomunikacyjnego;
  • możliwość scentralizowania systemu i pobierania danych również z central telefonicznych oddziałów firmy;
  • możliwość wczytywania do systemu bilingów od operatorów komórkowych;
  • możliwość raportowania wszystkich typów połączeń generowanych przez centralę telefoniczną;
Analiza kosztów stosowania bilingu:

Dokument przedstawia proces wdrożenia systemu bilingowego u jednego z naszych Klientów oraz korzyści zastosowania bilingu i analizę kosztów inwestycji w tym konkretnym przypadku. Należy pamiętać o tym, że jest to przykładowa analiza. Nie dla każdego Klienta zwrot kosztów z inwestycji jest najważniejszy. Często korzyści niewymierne takie jak np. zwiększenie nadzoru nad ruchem telekomunikacyjnym są zdecydowanie ważniejsze.