SYSTEM ROZGŁOSZENIOWY

//SYSTEM ROZGŁOSZENIOWY

Moduł Rozgłoszeniowy CUCM

Wstęp

Aplikacja rozgłoszeń komunikatów głosowych i tekstowych jest rozszerzeniem funkcjonalności Webreporter oraz CUCM Services. Oprogramowanie pozwala nagrywać i wysłać wiadomości głosowe oraz tekstowe na telefony Cisco. Komunikaty wysyłane mogą być na określone telefony przypisane do różnych grup, przy czym grupy mogą być wzajemnie zagnieżdżone.

Każdy odebrany komunikat powoduje zawieszenie aktualnie wykonywanego połączenia oraz odtworzenie przesłanego komunikatu w trybie głośnomówiącym telefonu.

Każdy z wysłanych komunikatów wysłanych z poziomu WebReportera posiada indywidualną kategorię: Informacja, Ostrzeżenie lub Alarm oraz parametr określający ilość powtórzeń.

Obok komunikatów tekstowych i głosowych oprogramowanie umożliwia zarządzanie wybranymi parametrami telefonów, w szczególności zmiany tapet oraz odczytywania szczegółowych informacji o telefonach.

Architektura systemu

System rozgłoszeniowy składa się z serwera aplikacji odpowiedzialnego za komunikację z CUCM, formatowanie i wysyłanie komunikatów na poszczególne aparaty.

Serwer pracuje pod kontrolą systemu Windows 2008 lub nowszym, serwerem bazy danych jest Microsoft SQL Server, a aplikacje www działają na platformie IIS.

Treść komunikatu przygotowywana jest na stanowiskach administratorów następnie za pośrednictwem serwera bilingowego oraz aplikacji CUCM Services komunikat wysyłany jest do telefonów przypisanych do określonych grup.

Przypisanie telefonów do grup

System pozwala utworzyć hierarchiczną drzewiastą strukturę przypisania numerów do grup rozgłoszeniowych.

Zarządzanie przynależnością do poszczególnych grup jest znacznie uproszczona i pozwala dodawać, przenosić i usuwać poszczególne numery telefonów grupowo tzn. wskazując wiele elementów.

Przydzielenie uprawnień

Każdemu użytkownikowi WebReportera można przydzielić uprawnienia do wysyłania komunikatów głosowych lub tekstowych określonych kategorii.

Użytkownik może wysyłać komunikaty tylko do telefonów, które należą do grup kontrolowanych przez zalogowanego użytkownika.

Uwierzytelnianie użytkowników systemu możliwe jest w trybie automatycznym (Windows), autoryzowany jest użytkownik zalogowany w systemie na podstawie przynależności do określonej grupy w domenie. W przypadku niedostępności logowania SSO, możliwa jest autoryzacja przez podanie loginu i hasła na specjalnej stronie.

Harmonogram wysyłania wiadomości

W systemie możliwe jest utworzenie wielu zadań jednorazowych lub cyklicznych związanych z wysyłaniem wiadomości wcześniej nagranych lub wiadomości tekstowych.

Wysyłanie wiadomości

System pozwala wysyłać wiadomości tekstowe tworzone na bieżąco oraz wcześniej przygotowane jako szablony. Wiadomości mogą być wysyłane w języku polskim wraz ze specjalnymi znakami diakrytycznymi. Podczas wysyłania możliwe jest wybranie priorytetu oraz ustawienie konieczności potwierdzenia przeczytania i zamknięcia specjalnego okna na wyświetlaczu telefonu.

Wiadomości mogą być wysyłane również w postaci komunikatów głosowych, które rejestrowane są na serwerze a następnie kilkoma kliknięciami mogą zostać wysłane na wskazane telefony.

Mechanizm zdalnej zmiany tapet działa na podobnej zasadzie jak wysyłanie komunikatów głosowych, obrazy, które przechowywane są w specjalnej bibliotece w bazie danych dystrybuowane są na wskazane telefony po uprzednim dopasowaniu rozmiaru do wyświetlacza aparatu.