SCHEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU

//SCHEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU

Poniżej przedstawiamy schemat przykładowego systemu: