ROZSZERZENIA CUCM I AASTRA

//ROZSZERZENIA CUCM I AASTRA

Wykorzystując olbrzymie doświadczenie naszych specjalistów rozbudowaliśmy funkcjonalność systemu bilingowego o ścisłą integrację aplikacji z CUCM i AASTRA

 

Rozszerzenia CUCM

Prezentacja dzwoniącego

Dla połączeń przychodzących na wyświetlaczu telefonu prezentowane są informacje o dzwoniącym pobrane z Internetowej Książki Teleadresowej. Konfiguracja funkcji pozwala wybrać parametry, których wartości będą wyświetlane np. imię, nazwisko, firma i departament, dodatkowo możliwe jest wyświetlenia zdjęcia o ile takowe znajduje się w bazie.

Rozszerzona książka telefoniczna

Specjalna usługa dodawana do konfiguracji CUCM pozwalająca przeszukiwać książkę z poziomu telefonu bez potrzeby posiadania komputera i dostępu do systemu. Przeszukiwanie książki może odbywać się wg wszystkich lub wybranych pól. Po znalezieniu odpowiedniego wpisu możliwe jest bezpośrednie nawiązanie połączenia.

Wyświetlanie kosztów i limitów na telefonach

Usługi, które są dodane do CUCM i możliwe do wybrania z poziomu telefonu, pozwalają sprawdzić koszty dla linii przypisanych do telefonu. Możliwe jest wyświetlenie sumarycznego kosztu połączeń dla bieżącego i ubiegłego miesiąca, pozostały do wykorzystania limit w bieżącym okresie rozliczeniowym oraz koszt ostatniego zrealizowanego połączenia.

Pobieranie informacji z telefonów

Funkcja umożliwia automatyczną aktualizację listy zawierającej utworzone w CUCM linie, zalogowane w systemie telefony oraz przypisane do nich numery. Pobierane są wszystkie parametry przypisane do urządzenia. W szczególności: mac adres, numer seryjny, użytkownik, wersja oprogramowania, model telefonu, itp.

System rozgłoszeniowy

System pozwala wysyłać komunikaty głosowe i tekstowe na telefony Cisco, bez względu na to czy aktualnie prowadzona jest rozmowa. Telefony mogą być przypisywane do różnych grup a komunikaty można adresować do grupy, wówczas wiadomość zostanie wysłana do wszystkich telefonów w wybranej grupie. System rozgłoszeniowy może zostać wykorzystany do powiadamiania użytkowników o spotkaniu, sytuacjach alarmowych etc.

Automatyczne logowanie do telefonu

Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi automatyczne zalogowanie swojego profilu do zdefiniowanego telefonu, podczas logowania do komputera.

 

 

Rozszerzenie dla AASTRA

Rozszerzona książka telefoniczna

Specjalna usługa dodawana do konfiguracji telefonu pozwalająca przeszukiwać książkę z poziomu telefonu bez potrzeby posiadania komputera i dostępu do systemu. Przeszukiwanie książki może odbywać się wg wszystkich lub wybranych pól. Po znalezieniu odpowiedniego wpisu możliwe jest bezpośrednie nawiązanie połączenia.

Wyświetlanie kosztów i limitów na telefonach

Usługi, dodane do konfiguracji telefonu pozwalają sprawdzić koszty dla linii przypisanych do telefonu. Możliwe jest wyświetlenie sumarycznego kosztu połączeń dla bieżącego i ubiegłego miesiąca, pozostałego do wykorzystania limitu w bieżącym okresie rozliczeniowym oraz kosztu ostatniego zrealizowanego połączenia. Poszczególne informacje dostępne są z poziomu specjalnego menu przypisanego do przycisku telefonu.