PASZPORTYZACJA

//PASZPORTYZACJA

Moduł Paszportyzacji pozwala rejestrować w systemie wszelkie informacje dotyczące numerów telefonicznych, zarówno komórkowych jak też linii wewnętrznych central abonenckich oraz bezpośrednich łączy do operatorów.

Konfiguracja modułu pozwala indywidualnie wybierać zakres przechowywanych informacji, mogą to być opisy numerów, wartości i daty abonamentów, limity, rodzaj i modele sprzętu, lokalizacja etc. W Paszportyzacji możliwe jest dodawanie i nadawanie własnych nazw poszczególnym atrybutom, każdy z nich w dowolnym momencie może zostać włączony i uwidoczniony. Funkcjonalność wyboru wartości z listy pozwala zabezpieczyć dane przed wprowadzaniem niepoprawnych wartości w wybranych polach. Historia zmian umożliwia śledzenie modyfikacji wpisów oraz raportowanie zmian.

Zarządzanie bazą danych odbywa się na kilku poziomach:
  • dostęp dla administratorów przez specjalną funkcję aplikacji KOBI, pozwala definiować nazwy parametrów, importować wpisy oraz raportować
  • dostęp dla zwykłych użytkowników przez www umożliwia identyfikację użytkownika i prezentację zarejestrowanego sprzętu, kwot faktur, limitów dla numerów przypisanych do użytkownika.
  • dostęp dla użytkowników specjalnych przez www, pozwala przeszukiwać i przeglądać wpisy w bazie danych w zakresie przyznanych uprawnień np. do grupy linii oraz edycję wpisów.

Specjalny mechanizm importu i synchronizacji danych pozwala dopasować format danych do posiadanych przez użytkownika informacji, automatyczne wykonywanie definicji usprawnia procesy integracji i synchronizacji danych z innymi systemami.

Wyszukiwanie i edycja danych

Przeszukiwanie bazy danych odbywa z wykorzystaniem mechanizmu Full Text Search serwera MSSQL, pozwala on przeszukiwać całą bazę danych z wykorzystaniem różnych odmian wyrazów. Zakres prezentowanych danych każdy z użytkowników ustala indywidualnie i jest on zapisany dla tego użytkownika.

Uprawniony użytkownik może dodawać lub edytować wpisy, korzystając z odpowiedniego formularza. Dostęp do poszczególnych linii uzależniony jest od uprawnień.

Wszystkie zmiany nanoszone są bezpośrednio w bazie danych z zapisaną datą zmiany. Możliwe jest śledzenie historii zmian, wszelkie działania użytkowników są logowane.

Przykładowe zrzuty ekranów: