INTERNETOWA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

//INTERNETOWA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Internetowa Książka Teleadresowa (IKT) dla systemu bilingowego Kobi pozwala gromadzić i zarządzać kontaktami w firmie.

Funkcjonalność IKT została zaimplementowana w aplikacji WebReporter i jest jej integralną częścią. Informacje zapisane w bazie IKT pobierane są z AD oraz plików XLS i CSV, istnieje możliwość pobierania informacji z bazy MSSQL lub CCM a cały proces synchronizacji wykonywany jest w pełni automatycznie.
Internetowa Książka Teleadresowa umożliwia gromadzenie oraz wyszukiwanie informacji opisujących abonenta. Baza IKT udostępnia kilkadziesiąt parametrów, wśród nich między innymi: nazwę, imię nazwisko, instytucję, departament, MPK itp. Jest to też doskonałe narzędzie do rejestracji i udostępniania numerów do firm czy instytucji, np. numerów do ulubionych restauracji lub kontrahentów.

Dostęp do IKT

Pozycje zapisane w IKT mogą posiadać przypisany status „Publiczny” lub „Prywatny”, co oznacza, że odpowiednie informacje będą dostępne dla wszystkich użytkowników lub tylko tego, którego dotyczy wpis. Każdy z zalogowanych użytkowników może wprowadzać numery, opisy, adresy itp. oraz dodawać zdjęcia oraz oznaczać kontakty jako publiczne lub prywatne. Użytkownik bez uprawnień administratora może modyfikować i usuwać jedynie rekordy, które sam wprowadził, natomiast administrator może modyfikować i usuwać dowolne wpisy.

Synchronizacja książki

Synchronizacja IKT pozwala pobierać wybrane wartość atrybutów z bazy LDAP oraz zapisywać je w bazie. Podczas procesu synchronizacji wykonywane są operacje, które mają na celu standaryzację numerów i opisów. Funkcja synchronizacji pozwala pobierać dane również z innych źródeł np. plików XLS, CSV oraz z bazy danych serwera MSSQL.
Specjalny mechanizm i tablica mapowania atrybutów lub kolumn pozwala pobierać i przypisywać dowolnie wartości do parametrów opisowych linii i użytkowników.

Przeszukiwanie i przeglądanie IKT

Wyszukiwanie informacji wykorzystuje bardzo wydajny mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego serwera MSSQL, który pozwala poszukiwać określonej frazy we wszystkich polach bazy danych. W wynikach wyszukiwania uwzględniane są również różne formy fleksyjne wyrazów języka polskiego. System przeszukuje wszystkie pola w bazie danych, podobnie jak wyszukiwarki internetowe, tworząc jednocześnie specjalny ranking trafień. Możliwe jest również wykorzystanie wyszukiwania zaawansowanego wybierając poszczególne pola.
Przeglądanie danych zarejestrowanych w IKT możliwe jest dla użytkowników należących do odpowiedniej grupy. Każdy z użytkowników widzi wszystkie wpisy oznaczone jako „Publiczny” oraz wszystkie swoje wpisy oznaczone jako „Prywatny”.

Integracja z centralą

Internetowa Książka Teleadresowa umożliwia integrację z centralą telefoniczną, w zależności od możliwości technicznych samej centrali. Zestawienie funkcjonalności zebrane zostało poniżej.

  • CUCM – Click to Dial – realizacja połączenia bezpośrednio na numer, który został znaleziony i „kliknięty”, do połączenia wykorzystany zostanie aparat przypisany do zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownik będzie miał przypisanych więcej telefonów wówczas zostanie wyświetlone odpowiednie okno pozwalające wybrać telefon. Wykorzystywany jest mechanizm „webdialera” CUCM. Przeszukiwanie i prezentacja wyników z poziomu aparatu telefonicznego, podpinając do przycisku funkcyjnego URL do IKT, możliwe jest przeszukiwanie książki bezpośrednio z telefonu.
  • AVAYA CM – Click to Dial – realizacja połączenia bezpośrednio na numer, który został znaleziony i „kliknięty”, do połączenia wykorzystany jest zainstalowany softphone.
  • Asterisk, 3CX – Click to Dial – realizacja połączenia bezpośrednio na numer, który został znaleziony i „kliknięty”, do połączenia wykorzystany jest softphone 3CX.
 Przykładowe zrzuty ekranów: