CO NOWEGO W WERSJI 3?

///CO NOWEGO W WERSJI 3?

Premiera wersji trzeciej systemu bilingowego Kobi.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej (drugiej) wersji systemu.

Ogólne:
 • Stworzono moduł „Monitor usługi” służący do nadzorowania procesów przetwarzania w systemie. Monitorowane jest wykonanie każdej definicji (np. diagramy, raporty czy funkcje) zarówno z poziomu usługi oraz bez uruchomionej usługi (ręcznie z modułu administracyjnego i automatycznie podczas wykonania przebiegu).
 • Utworzono funkcjonalność pozwalającą na odnotowanie w systemie każdej próby wysłania wiadomości e-mail, wraz ze szczegółowymi informacjami o wiadomości i czasie wysyłki oraz z znacznikiem czy wysyłanie zakończyło się sukcesem czy nie.
 • Stworzono funkcjonalność „Historia zmian definicji” odpowiadającą za gromadzenie informacji o każdej zmianie definicji lub jej usunięciu (funkcje, raporty, parsery itp.). Istnieje możliwość odtworzenia definicji sprzed momentem zmiany lub usunięcia.
 • Dodano kilkanaście nowych pól w tabelach połączeń sparsowanych (parsery) i staryfikowanych (diagramy) oraz w module raportującym (m.in. status, waluta, identyfikator faktury, unikalny identyfikator połączenia sparsowanego, pola opisowe).
 • Dodano możliwość importu i eksportu danych z plików XLSX (Excel 2007 i nowsze).
 • Wykorzystano edytor HTML do celu prezentacji wiadomości e-mail podczas edycji treści wiadomości.
 • Dodano funkcjonalność służącą do sprawdzania poprawności warunku wyrażeń regularnych dla wprowadzanych ciągów znaków.
 • Obsłużono zmianę hasła przy logowaniu dla konta SQL (dla zmiany hasła na żądanie oraz dla zmiany wymuszonej przez administratora).
Interfejs:
 • Możliwość wyeksportowania wielu definicji do plików (np. raporty, źródła, funkcje) za jednym razem
 • Reorganizacja „drzewka” pozycji w konsoli administracyjnej wraz z rozdziałem funkcji na 3 różne grupy (licencjonowane, administracyjne i pomocnicze).
 • Zmiana sposobu komunikacji między konsolą administracyjną a serwerem oraz optymalizacja wydajności pod kątem połączenia zdalnego (przez internet).
Funkcje:
 • Utworzono funkcję licencjonowaną „Paszportyzacja” służącą do tworzenia opisów dla linii. Funkcja może być wykorzystywana na przykład do ustawiania daty wygaśnięcia umowy dla telefonów komórkowych lub do opisywania lokalizacji umiejscowienia aparatu telefonicznego określonej linii wewnętrznej. Istnieje możliwość automatycznego eksportu i importu danych. Paszportyzacja zawiera kilkadziesiąt pól, dla których nadać można dowolną nazwę oraz ustawić je można jako pole widoczne.
 • Powstała funkcja licencjonowana „Blokowanie linii wewnętrznych”. Funkcja służy do ustawiania blokad dla poszczególnych linii wewnętrznych, dla których nastąpiło przekroczenie limitu.
 • Utworzono funkcję licencjonowana „Synchronizacja książki teleadresowej” służąca do aktualizacji danych książki teleadresowej o dane znajdujące się w Active Directory, w plikach tekstowych (CSV) lub w plikach Excela (XLS, XLSX).
 • Powstała funkcja administracyjna „Akcje zdarzeń alarmowych” służącą do generowania alarmów różnych typów (np. wysłanie wiadomości e-mail, wpis do systemowego dziennika zdarzeń) w momencie wystąpienia ustawionego zdarzenia (np. zbyt mała ilość miejsca na dysku, zbyt mała ilość połączeń staryfikowanych przy ostatniej transmisji).
 • Zmodyfikowano funkcję „Usuwanie połączeń”, zdefiniowano 3 tryby pracy (usuwanie połączeń normalnych, połączeń porównania bilingów i połączeń rozliczenia faktur), dodano opcję usuwania połączeń sparsowanych.
Źródła:
 • Dodano opcję scalania wielu źródłowych plików w jeden, duży plik, który może być oznaczony do parsowania inną definicją źródła.
 • Dodano możliwość konwersji plików Excela (XLS, XLSX) do pliku w formacie tekstowym CSV
Przebiegi:
 • Rozszerzono funkcjonalność przebiegów o możliwość dołączenia dowolnych plików do wiadomości e-mail wysyłanej po wykonaniu przebiegu.
Struktury:
 • Dodano możliwość edycji jednostek organizacyjnych poziomu struktur organizacyjnych wraz z możliwością prezentacji historii zmian jednostek (w przypadku gdy historia jednostek jest włączona).
Raporty:
 • Umożliwiono wykonanie raportów w sposób dynamiczny. W momencie wykonania jednej definicji raportu wykonywane są osobne raporty dla każdego poziomu organizacyjnego podrzędnego w stosunku do zaznaczonego poziomu.
 • Stworzono mechanizm wykonania raportów w postaci graficznej (np. wykres, tabela z naprzemiennie kolorowanymi wierszami) na podstawie przygotowanego wcześniej indywidualnego szablonu. Raporty takie mogą być później wykonane do plików PDF, HTML i XLSX.
 • Umożliwiono modyfikację zapytania SQL generowanego na podstawie definicji raportu dla nietypowych, zaawansowanych ustawień.
 • Zintegrowano proces wykonywania raportów z systemem Comarch ERP Optima, co daje możliwość automatycznego wygenerowania faktury VAT w systemie ERP.