FUNKCJE DODATKOWE KOBI

///FUNKCJE DODATKOWE KOBI

PORÓWNANIE BILINGÓW

Funkcja przeznaczona jest do szybkiego porównywania bilingów od operatorów telekomunikacyjnych z danymi pochodzącymi z systemu Kobi.

Przejrzysty sposób wizualizacji wyników, w formie tabeli z odpowiednio oznaczonymi rekordami oraz zestaw parametrów filtrujących, pozwala łatwo diagnozować problemy z rejestracją bądź taryfikacją połączeń. Do porównania pobierane są rekordy wcześniej przetworzone i taryfikowane przez system oraz połączenia wczytane z bilingów operatora w postaci elektronicznej.

więcej

 

SYNCHRONIZACJA STRUKTUR

Funkcja pozwala aktualizować struktury organizacyjne na podstawie plików lub bazy Active Directory.

Modyfikacja przypisania linii przeprowadzana jest dla jednej zdefiniowanej struktury, natomiast opisy linii/kodów widoczne są we wszystkich strukturach systemu.
Zaawansowana metoda mapowania pól oraz modyfikacji przetwarzanych wartości pozwala dopasować konfigurację synchronizacji do niemal każdego formatu danych.

więcej

 

TRANSFERY I KONFERENCJE

Funkcja pozwala modyfikować czasy i koszty połączeń transferowych oraz konferencyjnych.

Proces przetwarzania połączeń transferowych i konferencyjnych polega na połączeniu w jeden rekord wszystkich wierszy związanych z przełączanym połączeniem.

więcej

 

ROZLICZANIE FAKTUR

Funkcja przeznaczona jest do proporcjonalnego rozliczenia kosztów telekomunikacyjnych (włącznie z kosztami abonamentów) na poszczególne połączenia, linie, kody lub centra kosztów (poziomy struktury organizacyjnej).

Funkcja pozwala rozksięgować rzeczywiste koszty ruchu telefonicznego powiększone o koszty abonamentu proporcjonalnie na linie, kody lub poziomy struktury organizacyjnej (np. miejsca powstawania kosztów).
więcej

 

LIMITY KWOTOWE

Funkcja pozwala określać limity dla linii, kodów, poziomów organizacyjnych (centrów kosztowych) lub użytkowników i typów linii lub kodów.

Możliwe jest ustawienie limitów zarówno dla linii wewnętrznych, linii miejskich oraz kodów. Po przekroczeniu założonego limitu może być wysłany e-mail z odpowiednim komunikatem.

więcej

 

NUMERY PRZENIESIONE

Funkcja przeznaczona jest do analizy oraz budowania bazy numerów, które zostały przeniesione do innego operatora niż macierzysty.

W przypadku wykrycia faktu przeniesienia numeru jest on dodawany jako wyjątek do tabeli numerów kierunkowych z odpowiednim opisem, jednocześnie retaryfikowane są wszystkie połączenia wykonane na ten numer po dacie pierwszego wystąpienia.

więcej

 

SYMULATOR TARYF

Funkcja służy do obliczania kosztów staryfikowanych wcześniej połączeń według innych taryf operatorów.

Proces symulacji taryf wykonywany jest w celu sprawdzenia, czy używana taryfa jest taryfą optymalną dla typów wykonywanych połączeń pod względem kosztów. Zazwyczaj okazuje się, że wśród wielu operatorów i różnorodności taryf, znajdzie się taka taryfa, która pozwoli uzyskać znaczne oszczędności.

więcej

 

ZAJĘTOŚĆ ŁĄCZY

Funkcja pozwala sprawdzić stopień wykorzystania łączy i linii. Jest to unikalna funkcjonalność, która pozwala zliczyć ilość trwających połączeń w każdej jednostce czasu, następnie wynik odnieść do ilości kanałów w łączu i obliczyć procentowy poziom zajętości łącza.

Wbudowany mechanizm wyszukiwania stanów alarmowych pozwala błyskawicznie zorientować się czy w którymkolwiek momencie badanego okresu doszło do przekroczenia zadanych progów granicznych.

więcej