WDROŻENIA

//WDROŻENIA

Wdrożenie, co to właściwie jest ?

Pod pojęciem „wdrożenia” mieści się cały proces obejmujący rozpoznanie potrzeb użytkownikaprzygotowanie projektu rozwiązania a następnie instalacja i uruchomienie zaprojektowanego systemu.

Kolejnym etapem wdrożenia jest kontrola poprawności działania oraz wprowadzanie modyfikacji w konfiguracji systemu. Cały proces wdrożenia produkcyjnego systemu bilingowego może trwać nawet trzy miesiące i zależy od stopnia skomplikowania projektu.

Po zakończonym wdrożeniu system zostaje przekazany użytkownikowi i może zostać objęty opieką serwisową realizowaną na podstawie umowy SLA.

Warunkiem zakończenia wdrożenia sukcesem jest bardzo dokładne rozpoznanie potrzeb użytkownika i takie przygotowanie projektu systemu, aby spełniał wszystkie stawiane wymagania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasi inżynierowie potrafią skutecznie współpracować z użytkownikami w zakresie identyfikacji potrzeb funkcjonalnych.

Zachęcamy do sprawdzenia naszego systemu bilingowego !

Oferujemy możliwość instalacji wersji pilotażowej u Klienta w celu zapoznania się z funkcjonalnością i zaletami systemu. Instalacja wykonywana jest przy użyciu rzeczywistych danych z centrali abonenckiej Klienta, zazwyczaj do obliczenia kosztów połączeń wykorzystywana jest taryfa operatora standardowego a proces instalacji i konfiguracji systemu odbywa się zdalnie.
Instalacja pilotażowa nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Klienta, jest przeprowadzana całkowicie bezpłatnie.