AUDYT

Audyt telekomunikacyjny sposobem na obniżenie i racjonalizację kosztów telekomunikacyjnych.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie naliczania oraz kontroli kosztów telekomunikacyjnych pozwoliło rozszerzyć profil działalności o Audyt Telekomunikacyjny. Audyt to usługa, która opiera się na niezależnej i dokładnej analizie dostępnych na polskim rynku telekomunikacyjnym rozwiązań usługowych i produktowych. Audyt Telekomunikacyjny to także rekomendacja rozwiązań optymalnych i odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa. W rezultacie audyt pomaga zredukować koszty usług telekomunikacyjnych w firmie nawet do 30%.

Kluczem do sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw jest właściwa telekomunikacja. Nie jest przypadkiem, że wydatki na usługi telekomunikacyjne stają się jedną z ważniejszych pozycji w budżecie całego przedsiębiorstwa. Tym uważniej należy w tej dziedzinie zarządzać kosztami i tym uważniej należy przyglądać się stosowanym rozwiązaniom.
Niezwykle szybki rozwój technologii teleinformatycznych i dynamicznie zmieniające się oferty operatorów powodują, że firmom jest coraz trudniej efektywnie i bezpiecznie zarządzać infrastrukturą telekomunikacyjną. Na rozwiniętych rynkach tego typy prace wykonują specjalistyczne doradcze firmy zewnętrzne. Jest to rozwiązanie tańsze i skuteczniejsze. Nasza firma jest w stanie skutecznie pomóc w realizacji tego zadania poprzez Audyt Telekomunikacyjny.

„Udział kosztów telekomunikacyjnych w typowym przedsiębiorstwie jest tak duży, że ich optymalizacja zauważalnie wpływa na ogólny wynik finansowy.” (Jan Guja Computerworld 2004)

Profesjonalnie przeprowadzony audyt systemu telekomunikacyjnego umożliwia:
 • Obniżenie kosztów operacyjnych;
 • Odzyskanie kwot nadpłaconych operatorom;
 • Wykrycie nadużyć wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Ograniczenie ryzyka powstania nadużyć w przyszłości;
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa informacyjnego;
 • Długoterminowa optymalizacja wykorzystania infrastruktury;
 • Gwarantowany zwrot z inwestycji;
Najbardziej typowe etapy rzetelnego audytu:
 • Zebranie danych – szczegółowe bilingi połączeń operatorów stacjonarnych i komórkowych, dane taryfikacyjne z central PABX, kopie faktur za usługi telekomunikacyjne
 • Rozpoznanie aktualnych potrzeb Klienta – etap konsultacji z Klientem w celu właściwego rozpoznania Jego potrzeb, umożliwia to trafne doradztwo
 • Raport wstępny – wykonanie wstępnego raportu
 • Wstępna analiza wyników – prezentacja wstępnych wyników Klientowi i zebranie jego opinii i sugestii m.in. co do kierunków optymalizacji,
 • Pełna analiza wyników i przedstawienie propozycji i zaleceń zmian, z uwzględnieniem wszystkich wcześniejszych sugestii Klienta
 • Oszacowanie możliwych redukcji kosztów w skali roku,
 • Nadzór nad wykonaniem zaleceń

Zdajemy sobie sprawę, z wagi informacji przetwarzanych w trakcie procesu audytu, dlatego też w umowie zobowiązujemy się do zachowania całkowitej tajemnicy oraz zwrotu wszelkich danych i dokumentów po wykonaniu usługi. Dostęp do danych źródłowych Klienta ma tylko zespół bezpośrednio zaangażowany w proces audytu. Audyt Telekomunikacyjny kończy się raportem, w którym zawarty jest opis systemu telekomunikacyjnego oraz rekomendowane działania wraz ze szczegółowym wyliczeniem oszczędności. Zmiany, które proponujemy, mają na celu przede wszystkim obniżenie kosztów, ale pamiętamy o zachowaniu jakości połączeń. Ważne jest także dla nas, aby nie zmieniać istniejącej numeracji w firmie.

Koszt Audytu Telekomunikacyjnego, czyli opracowanie i wdrożenie rozwiązań, prowadzących do obniżenia kosztów usług, jest obliczane jako prowizja od oszczędności, wygenerowanych na ogół przez okres czterech miesięcy po wdrożeniu zalecanych zmian, dzięki czemu Klient nie ponosi żadnych kosztów a jedynie „dzieli się” oszczędnościami.