Ostatnie miesiące…

/Ostatnie miesiące…

… to ciężka praca całego Zespołu.

Wiosna obwitowała w naszej Firmie w pracę w zakresie nowych rozwiązań, aplikacji i zakończenia trwających od dłuższego czasu wdrożeń.

Dopieliśmy wdrożenia systemu telemetrycznego „Telemetry” na Uniwersytecie Warszawskim oraz w firmie LS Logistics w Nadarzynie.

Rozbudowaliśmy licencję w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie, przedłużyliśmy wsparcie systemu dla wdrożeń w Urzędzie Dozoru Technicznego i Ministerstwie Rozwoju.

Na przełomie roku zakończyliśmy również ostatecznie wdrożenie w DPD.